Διεύθυνση

Προβελεγγίου 6
Ηράκλειο Αττικής ΤΚ 14122
Ελλάδα
τηλ.: 210-8767000,
fax:  210-8767001