Πληροφοριακό σημείωμα για διάθεση αντλιθέντων κεφαλαίων 20.05.01

 

Πληροφοριακό σημείωμα για διάθεση αντλιθέντων κεφαλαίων 20.05.01

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την από 22/3/2001 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., συνέταξε πληροφοριακό σημείωμα αναφορικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της (Δεκ. 1999) για εξαγορές εταιριών ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ήδη υφισταμένων εταιριών. Το πληροφοριακό σημείωμα διατίθεται από το Χ.Α.Α., από τα γραφεία της εταιρίας μας στην Αθήνα (Πειραιώς 18, Μοσχάτο) και τη Θεσσαλονίκη (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/κης-Πολυγύρου, Θέρμη). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της εταιρίας στην Αθήνα, τηλ. (01) 48.90.020 ή (01) 48.90.130 (κα Μαυραγάνη Δημήτρα) και στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 031 462103 (κα Παλατζόγλου Αγγελική).