Δελτίο Τύπου 1.04.14

Δελτίο Τύπου 1.04.14

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων παρουσίασε η εταιρία το τελευταίο τρίμηνο του
2013
Πιο συγκεκριμένα για το brand ΕΝΤΟΣ η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 37%
Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι παραγγελίες παρουσιάζουν
ανάπτυξη της τάξεως του 68%
Μετά την τελεσιδικία της απόφασης με αριθμό 650/2013 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2013 και την έναρξη της εφαρμογής του
πλάνου εξυγίανσης απέδωσε θετικό αποτέλεσμα στο EBITDA του δωδεκαμήνου του
2013, που ανήλθε σε κέρδη € 2.207 εκατ. έναντι ζημιών € -11936 το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2012. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά € 46,1 εκατ. από € 74,5 εκατ. την 30/11/2012 ημερομηνία αναφοράς βάση της οποίας συντάχθηκε το πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας , σε € 50,59 εκατ. την
31/12/2013
Πιο συγκεκριμένα η μείωση των υποχρεώσεων προήλθε την ίδια χρονική περίοδο από :
α) Απομείωση υπολοίπων πιστωτών – προμηθευτών κατά €9,3 εκατ.
β) Μετοχοποίηση δανειακών υποχρεώσεων κατά €18,7 εκατ.
γ) Μεταβίβαση παγίων και δικαιωμάτων χρήσης αξίας €19,7 εκατ
Η διοίκηση της Sato προσδοκώντας στην κερδοφόρα ανάπτυξη έχει προβεί στις
κάτωθι ενέργειες.
 Το 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου show room της SATO στην λεωφόρο
Κηφισίας προσδίδοντας στον πελάτη νέα εμπειρία και νέες προτάσεις.
 Ολοκληρώθηκε αποτελεσματικά το rebranding με το νέο σήμα ΕΝΤΟΣ
 Άνοιξε νέο κατάστημα ΕΝΤΟΣ τον Σεπτέμβριο 2013 στο Εμπορικό Κέντρο
Athens Heart
 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πωλήσεων ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου
ανάπτυξης καταστημάτων franchising και ήδη άνοιξαν το 2013 τρία νέα
καταστήματα ΕΝΤΟΣ στην επαρχία
 Η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το κενό που δημιουργήθηκε στον χώρο του
παιδικού επίπλου από ανταγωνιστές του κλάδου και διείσδυσε σημαντικά
στην εν λόγω κατηγορία αποσπώντας σημαντικό μερίδιο.
 Η SATO δημιούργησε στο Μοσχάτο το SATO DEPOT το οποίο προωθεί με
επιτυχία προϊόντα των παλαιοτέρων αποθεμάτων της με άμεση
διαθεσιμότητα και εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
 Η νέα δραστηριότητα της υπηρεσίας μεταφοράς επιχειρήσεων (business
relocation) συνεχίζεται αποτελεσματικά, δημιουργεί σημαντικές συνέργιες
με τις υπηρεσίες logistics (task logistics) ενώ παράλληλα δυναμώνει τις
σχέσεις με τους πελάτες της στο b2b.