Δελτίο Τύπου 29.05.14

Δελτίο Τύπου 29.05.14

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2014 η Εταιρεία SATO παρουσίασε σημαντική αύξηση των πωλήσεων η οποία ανέρχεται σε 17,10%

Πιο συγκεκριμένα για το brand ΕΝΤΟΣ η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 227,12%.

Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 35,34%. Κατά το ίδιο διάστημα οι πωλήσεις των υπηρεσιών logistics παρουσίασαν μείωση της τάξεως 76,42% λόγω της πτώχευσης σημαντικού πελάτη που η Εταιρεία του παρείχε υπηρεσίες logistics (3pl).

Μετά την τελεσιδικία της απόφασης με αριθμό 650/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2013 και την έναρξη της εφαρμογής του πλάνου εξυγίανσης o δείκτης EBITDA για τη περίοδο Α΄ τριμήνου 2014 ανήλθε σε θετικό 296 χιλ. έναντι αρνητικό € -477 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2013 σημειώνοντας βελτίωση κατά €773χιλ.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € -310 χιλ. έναντι € -1.802 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2013 σημειώνοντας βελτίωση κατά € 1.492 χιλ.

Με γνώμονα την συνέπεια για την υλοποίηση και την συνέχιση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περεταίρω κατά -7,5%. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 .

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία ισχυροποίησε περισσότερο την θέση της στην αγορά, αυξάνοντας το μερίδιο της σε έναν κλάδο ο οποίος συρρικνώνεται συνεχώς.

Η διοίκηση της Sato προσδοκώντας στην κερδοφόρα ανάπτυξη έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες.

  • Ολοκληρώθηκε αποτελεσματικά το rebranding και η ανάπτυξη των καταστημάτων με το σήμα ΕΝΤΟΣ
  • Η ολοκλήρωση της κατηγορίας των παιδικών επίπλων προσδοκά στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων διεισδύοντας δυναμικά και αποσπώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς
  • Η SATO δημιούργησε στο Μοσχάτο, Πειραιώς 18, το SATO DEPOT το οποίο προωθεί με επιτυχία προϊόντα των παλαιοτέρων αποθεμάτων της με άμεση διαθεσιμότητα και εξαιρετικά χαμηλές τιμές
  • Η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα ανάπτυξης τόσο των εξαγωγών όσο και νέων ανταγωνιστικών προϊόντων παραγωγής της
  • Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πωλήσεων ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταστημάτων franchising και ήδη άνοιξαν τρία νέα καταστήματα ΕΝΤΟΣ στην επαρχία ενώ η εταιρεία προσδοκά στο άνοιγμα επιπλέων πέντε καταστημάτων εντός του έτους 2014.