ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αλλαγής Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αλλαγής Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Η  εταιρία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 (Α.Φ.Μ. 094047115/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) κι εκπροσωπείται νόμιμα, γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κ. Βασιλική Παπαζαφειροπούλου, Διευθύντρια Λογιστηρίου, αποχώρησε από την Εταιρεία και ο κ. Θωμάς Μουστακάκης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Διαθεσίμων, αναλαμβάνει από σήμερα τα καθήκοντα του Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Ο κ. Μουστακάκης έχει 20 χρόνια εμπειρίας και εργάζεται ως στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας από το έτος 2011.

 

Μαρούσι, 13/03/2015