Δελτίο Τύπου

   Κατά το έτος 2014 ο τζίρος της Εταιρείας SATO παρουσίασε σημαντική αύξηση, η οποία ανέρχεται σε 32,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο  έτους 2013.

   Πιο συγκεκριμένα για το brand ΕΝΤΟΣ η αύξηση αυτή ανήλθε σε  201% για το έτος 2014 σε σχέση με το έτος 2013.

   Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 24,6%.

   Συγκριτικά, η Εταιρεία από την εμπορική της δραστηριότητα το έτος 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2013 βελτίωσε τα αποτελέσματα μετά φόρων κατά  €7.892 χιλ.

   Τα αποτελέσματα μετά φόρων για το έτος 2014 διαμορφώθηκαν σε €-3.512 έναντι € -2.544χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2013. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της απόφασης 650/2013 του Π.Π.Α., εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 106β του ΠτΚ (συμφωνία εξυγίανσης), η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρεία το έτος 2013 να σημειώσει έσοδα ποσού €9.797 χιλ.

   Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε -1.632€ για το έτος 2014 έναντι -8.384€ για το έτος 2013.
 
   Με γνώμονα την συνέπεια για την υλοποίηση και την συνέχιση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 17,89% ήτοι € 1.894 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

   Κατά το έτος 2014 η Εταιρεία ισχυροποίησε περισσότερο την θέση της στην αγορά, επίπλου αυξάνοντας το μερίδιό της σε έναν κλάδο ο οποίος συρρικνώνεται συνεχώς. 

   Η Εταιρεία SATO ξεπέρασε  τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και συνεχίζει την ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση και στήριξη του Ομίλου υλοποιώντας στο ακέραιο  την απόφαση 650/2013 του Πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών.

   Η προσπάθεια για το έτος 2015 θα συνεχιστεί και βασίζεται στην δημιουργία ενός ανθρώπινού οργανισμού όπου ικανοποιημένοι εργαζόμενοι δημιουργούν συλλογικά αξία,  εξασφαλίζοντας την περεταίρω ανάπτυξη της Εταιρείας, η οποία μετά από 50 συναπτά έτη παρουσίας στον κλάδο του επίπλου έχει την υποστήριξη & εμπιστοσύνη των συνεργατών της.