Δελτίο Τύπου 29.05.15

Δελτίο Τύπου 29.05.15


Κατά το Α΄τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι πωλήσεις της Εταιρείας SATO παρέμειναν σταθερές με μία οριακή κάμψη κατά 0,98%.
Πιο συγκεκριμένα το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 34,75%.
Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες  παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 16,35%.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά 466€ χιλ. ή κατά 27,02% και ανήλθαν σε 1.275€ χιλ. έναντι 1.723€ χιλ. το Α΄ τρίμηνο 2014.
Η Εταιρεία σημείωσε ζημίες μετά φόρων -756€ χιλ. έναντι ζημιών -1.274€ χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2014.
Ο δείκτης EBITDA για τη περίοδο Α΄ τριμήνου 2015 ανήλθε σε -326€ χιλ. έναντι αρνητικό -622€ χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2014 σημειώνοντας βελτίωση κατά 296€ χιλ.
Η Εταιρεία με σαφή προσανατολισμό συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα εξυγίανσης όπως αυτό επικυρώθηκε από το Π.Π.Α. και την απόφαση 650/2013.
Η διοίκηση της Εταιρείας SΑΤΟ έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες.
•    Άνοιξε νέο κατάστημα ΕΝΤΟS στην Λ.Κηφισίας 254-256 προσδοκώντας μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων από ένα σημείο το οποίο  χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική δραστηριότητα.
•    Η Εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την διείσδυση στην κατηγορία των παιδικών/νεανικών επίπλων με το brand mojo  και στα πλαίσια αυτά σύναψε νέα αποκλειστική συνεργασία με σημαντικά μεγάλη Δανέζικη Εταιρεία παιδικών/νεανικών επίπλων.
•    Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πωλήσεων υλοποιείται με επιτυχία η ανάπτυξη καταστημάτων franchising ΕΝΤΟS μέσω των οποίων η Εταιρεία προσδοκά μεγαλύτερο μερίδιο  στην κατηγορία Επίπλων σπιτιού.