Δελτίο τύπου - Οικονομικά μεγέθη 6μήνου 2016

Δελτίο τύπου - Οικονομικά μεγέθη 6μήνου 2016

Η SATO ανακοινώνει  πως για την περίοδο  01/01/2016 έως 30/06/2016  ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.009 χιλ. έναντι €3.472 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €1.536 χιλ. ή 44,22%.

Πιο συγκεκριμένα το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 59,50%.

Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες  παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 23,70%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου  ανήλθαν σε €1.654 χιλ. έναντι €.955 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 33% έναντι 27% το προηγούμενο έτος.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά €1.817 χιλ. ή κατά 57,5% και ανήλθαν σε €2.459 χιλ. έναντι €4.276 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 2015.

Ο όμιλος σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-1.233 χιλ. έναντι ζημιών €-2.434 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2015.

Ο δείκτης EBITDA για το Α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθε σε €-203χιλ. έναντι €-2.195 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2015.

Ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  λειτουργίας της έχοντας υλοποιήσει τις κάτωθι ενέργειες.

  • Η SATO στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου εγκαινίασε στα τέλη Απριλίου  2016  το νέο κατάστημα ENTOS και  SATO Θεσσαλονίκης , με την μέθοδο franchise. H συγκεκριμένη ενέργεια θα βελτιώσει τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

 

  • Η SATO δημιούργησε  στην Πειραιώς 18 το νέο ENTOS OUTLET. Από τον Μάϊο 2016 σε έναν ενιαίο χώρο 2.000 τ.μ. διατίθενται όλες, οι προηγουμένων ετών, εμπορικές σειρές των καταστημάτων ENTOS. 

 

  • Το κατάστημα SATO μαζί με το κατάστημα λιανικής ENTOS μεταφέρθηκαν επί της Λ. Κηφισίας 252-254 στο Χαλάνδρι Αττικής και βρίσκονται πλέον σε ενιαίο χώρο. Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι μεγαλύτερης επιφάνειας σε τ.μ. και ήλθε να καλύψει τις αυξημένες  ανάγκες της εταιρείας όπως αυτές προέκυψαν μετά από τον εμπλουτισμό της γκάμας των εμπορευμάτων της. Παράλληλα το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική δραστηριότατα στον κλάδο των επίπλων.  

 

  • Η SATO σύναψε αποκλειστική συνεργασία με έναν από τους  μεγαλύτερους οίκους κατασκευής δερμάτινων καναπέδων τον NATUZZI  ITALY.  Ο συγκεκριμένος κατασκευαστής προμηθεύει τα καταστήματα ENTOS και SATO με την σειρά δερμάτινων καναπέδων για το Brand DIVANI & ΙΤΑLΙΑΝΙ