Δελτίο Τύπου 30 06 2017

Δελτίο τύπου - Οικονομικά μεγέθη 6μήνου 2017

Η SATO ανακοινώνει  πως για την περίοδο  01/01/2017 έως 30/06/2017  ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4.460 χιλ. έναντι €5.009 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση  κατά €549 χιλ. ή 10,96%.

Πιο συγκεκριμένα για το brand ΕΝΤΟS οι  πωλήσεων ανήλθαν σε €2.899 χιλ.

Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες  ανήλθαν σε € 1.560 χιλ.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου  ανήλθαν σε €1.759 χιλ. έναντι €1.654 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά €105 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 39,43% έναντι 33.02% το προηγούμενο έτος.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ανήλθαν σε €2.818 χιλ. έναντι €2.459 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 2016.

Ο όμιλος σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-1.571 χιλ. έναντι ζημιών €-1.233 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2016.

Ο δείκτης EBITDA για το Α΄ εξάμηνο 2017 ανήλθε σε €-727χιλ. έναντι €-203 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2016.

Ο όμιλος συνεχίζει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  λειτουργίας έχοντας υλοποιήσει τις κάτωθι ενέργειες.

  • Η SATO εγκαινίασε στις αρχές του Ιανουαρίου 2017 το νέο εταιρικό κατάστημα ENTOS στον Άλιμο Αττικής. H συγκεκριμένη ενέργεια θα τονώσει περεταίρω τις πωλήσεις στα είδη σπιτιού.