Δελτίο Τύπου 21 09 2018

Δελτίο Τύπου 21 09 2018

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο  01/01/2018 έως 30/06/2018  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €5.154 χιλ. έναντι €4.460 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €694 χιλ. ή 16%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €2.213 χιλ. έναντι €1.759 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,93% έναντι 39,43% το προηγούμενο έτος, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά €167 χιλ. ή κατά 5,9%.

Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά φόρων €270 χιλ. έναντι ζημιών €-1.571 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2017.

Η Εταιρεία  συνεχίζει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  λειτουργίας της έχοντας υλοποιήσει τις κάτωθι ενέργειες .

  • Η Εταιρεία SATO άνοιξε νέο εταιρικό κατάστημα στην Θεσσαλονίκη με εταιρικά σήματα ENTOS & SATO. Το συγκεκριμένο κατάστημα θα καλύψει τις αυξημένες  ανάγκες της εταιρείας όπως αυτές προέκυψαν μετά από τον εμπλουτισμό της γκάμας των εμπορευμάτων της.

 

  • Η Εταιρεία άνοιξε τον Μάιο  νέο κατάστημα ENTOS στο Ηράκλειο Κρήτης με την μέθοδο franchise. Πρόκειται για ένα μεγαλύτερο κατάστημα εναρμονισμένο με την νέα εταιρική ταυτότητα, από το οποίο η εταιρεία αναμένει σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων. Το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική δραστηριότατα στον κλάδο των επίπλων.  

 

  • H SATO ανέλαβε την υλοποίηση του έργου εξοπλισμού των ελληνικών αεροδρομίων με καθίσματα αναμονής μέσω της Intrakat για λογαριασμό της εταιρείας Fraport Greece. Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων, πλήρως ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των Fraport Greece & Intrakat.