Σχέδιο αποφάσεων ΕΓΣ 20.01.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΓΣ

SATO A.E.

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 20/02/2019:

 

 

  • Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

 

Προτείνεται η εξέταση του ενδεχομένου αλλαγής της έδρας της Εταιρείας και η μεταφορά αυτής σε κάποιο άλλο επαγγελματικό χώρο στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, είτε σε έτερο γειτονικό δήμο και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.