ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30092021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η Εταιρεία "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ" ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από την κα Μαρία Λέων, από 30 Σεπτεμβρίου 2021, σε αντικατάσταση της κας Δήμητρας Αδάμου.