Δελτίο Τύπου 30/09/2021

Δελτίο Τύπου 30/09/2021

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2021 έως 30/06/2021  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8.750 χιλ. έναντι €7.024 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.726 χιλ. ή 24,57%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €3.747 χιλ. έναντι €2.767 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,82% έναντι 39,40%.