Ανακοινώσεις

List of articles in category Ανακοινώσεις
Title Published Date
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 26.09.05 21 July 2014
Υπεύθυνη Μετοχολογίου 4.07.05 21 July 2014
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Βάσει Αρθρου 5 παρ. 5α του Π.Δ. 350/1985) 28.06.05 21 July 2014
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 26.06.05 21 July 2014
Σας γνωστοποιούμε ότι κατά τη σημερινή Τακτική ΓΣ Μετόχων της εταιρείας SATO AE... 23.06.05 21 July 2014
Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13.06.05 21 July 2014
Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρεία SATO AE πώλησε προς την Εταιρεία CLUB 8 S/A με έδρα την Δανία... 13.06.05 21 July 2014
Το ΔΣ της Εταιρείας μας κατά την συνεδριάσή του της 9.6.2005 απεφάσισε την πώληση του συνόλου των 277.170 ιδίων μετοχών 13.06.05 21 July 2014
Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό... 13.06.05 21 July 2014
Η εταιρία ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό... 13.06.05 21 July 2014