Ανακοινώσεις

List of articles in category Ανακοινώσεις
Title Published Date
Ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου Θεοδωρίδης ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό... 13.06.05 21 July 2014
Ο κ. Γεώργιος Σωτηρίου Θεοδωρίδης ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό... 13.06.05 21 July 2014
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου SATO 1.05.05 21 July 2014
Πρόσθετα Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που αναφέρονται στην χρήση 2004 5.04.05 21 July 2014
Πρόσθετα Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που αναφέρονται στην χρήση 2004 28.03.05 21 July 2014
Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων 27.02.05 21 July 2014
Εσωτερικός ελεγκτής 8.02.05 21 July 2014
SATO: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ & ΟΜΙΛΟΥ 2.12.04 21 July 2014
SATO AE: ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 29.08.04 21 July 2014
SATO AE: ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 2.06.04 21 July 2014