Ανακοινώσεις

List of articles in category Ανακοινώσεις
Title Published Date
SATO AE: ΑΝΟΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2003 26.02.04 21 July 2014
SATO AE: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2003 27.11.03 21 July 2014
SATO ΑΕ: ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2003 2.09.03 21 July 2014
SATO AE: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003 29.05.03 21 July 2014
SATO AE: ΣΤΑ 71,2 ΕΚ.€ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2002 27.02.03 21 July 2014
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2002 14.12.02 21 July 2014
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3016/2002 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18.10.02 21 July 2014
1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/7/2002 26.08.02 21 July 2014
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 22.08.02 21 July 2014
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.07.02 21 July 2014