Εταιρική διακυβέρνηση

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Sato

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .

 

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ

 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .

 

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ .