Μετοχή SATO

Για να δείτε την κίνηση της μετοχής SATO πατήστε εδώ

 

Ονομασία μετοχής SATO A.E. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

 

 

 

Πηγή: helex.gr