Δελτίο Τύπου 30.09.2014

Δελτίο Τύπου

Κατά το Α΄ εννεάμηνο του 2014 η Εταιρεία SATO παρουσίασε σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η οποία ανέρχεται σε 19,02% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
 
Πιο συγκεκριμένα για το brand ΕΝΤΟΣ η αύξηση αυτή ανέρχεται σε  120,16%.
Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 26,32%.
Tο ίδιο διάστημα οι πωλήσεις των υπηρεσιών logistics παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 82,74% λόγω της πτώχευσης σημαντικού πελάτη που η Εταιρεία του παρείχε υπηρεσίες logistics (3pl).

Συγκριτικά, η Εταιρεία από την εμπορική της δραστηριότητα το 9μηνο 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2013 βελτίωσε τα αποτελέσματα μετά φόρων κατά  €3.901 χιλ.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων για το 9μήνο 2014 διαμορφώθηκαν σε €-1.742 έναντι € 4.155 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2013. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της απόφασης 650/2013 του Π.Π.Α., εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 106β του ΠτΚ (συμφωνία εξυγίανσης), η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρεία το 9μήνο 2013 να σημειώσει έσοδα ποσού €9.797 χιλ.
 
Με γνώμονα την συνέπεια για την υλοποίηση και την συνέχιση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 11,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Κατά το Α΄ εννεάμηνο του έτους η Εταιρεία ισχυροποίησε περισσότερο την θέση της στην αγορά, διατηρώντας ή αυξάνοντας το μερίδιό της σε έναν κλάδο ο οποίος συρρικνώνεται συνεχώς. 

Η διοίκηση της SATO προσδοκώντας στην κερδοφόρα ανάπτυξη έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες :

•     Ολοκληρώθηκε αποτελεσματικά το rebranding και η ανάπτυξη των καταστημάτων με το  σήμα ΕΝΤΟΣ.
•     Η ολοκλήρωση της κατηγορίας των παιδικών επίπλων προσδοκά στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων διεισδύοντας δυναμικά και αποσπώντας σημαντικό μερίδιο της αγοράς.
•     Η SATO δημιούργησε στο Μοσχάτο το  SATO DEPOT  το οποίο προωθεί με
επιτυχία προϊόντα των παλαιοτέρων αποθεμάτων της με άμεση
διαθεσιμότητα και εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
•    Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πωλήσεων ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταστημάτων franchising και ήδη άνοιξαν έξι νέα
καταστήματα ΕΝΤΟΣ εκ των οποίων το ένα στον Νομό Αττικής και τα υπόλοιπα πέντε στην επαρχία, ενώ η Εταιρεία προσδοκά στο άνοιγμα έξι επιπλέον καταστημάτων, εκ των οποίων τα δύο αναμένεται να ανοίξουν μέχρι το τέλος του 2014.