ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Δ.Λ.Π.

Κάντε "κλικ" στο τρίμηνο για να δείτε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις ή τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας SATO και του ομίλου.

 

SATO ΑΕ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο
Έτους Έτους Έτους Έτους Έτους Έτους Έτους
             

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
Α΄ Τριμηνο Α΄ Τριμηνο Α Τριμηνο Α' Τριμηνο Α' Εξαμηνο   Α' Εξαμηνο Α' Εξαμηνο
Β' Τριμηνο Β' Τριμηνο Β' Τριμηνο Β' Τριμηνο Έτους Έτους  Έτους
Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Γ' Τριμηνο      
Έτους Έτους Έτους Έτους       
             

 

2019 2020  2021   2022 2023  
 Α' Εξαμηνο  Α' Εξαμηνο  Α' Εξαμηνο Α' Εξαμηνο  Α' Εξαμηνο   
Έτους  Έτους  Έτους Έτους Έτους   
     Έτους (Aρχείο iXBRL) Έτους (Aρχείο iXBRL) Έτους (Aρχείο iXBRL)   
     Έτους (Aρχείο ZIP )  Έτους (Aρχείο ZIP )  Έτους (Aρχείο ZIP )